Aylin COŞKUN

Proje Danışmanı/Eğitmen

Aylin COŞKUN, TED Ankara Koleji ve Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler mezunudur. 2010 yılından beri Avrupa Birliği Fonları, Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Yerel Kalkınma Ajansları ve diğer fon kuruluşların hizmet ve hibe projelerinin ihale tekliflerini hazırlama, proje yönetimi, iletişim ve savunuculuk faaliyetleri, eğitim ve etkinlik organizasyonları, finans, bütçe ve idari yönetim, izleme & değerlendirme, kurumsallaşmada insan kaynakları modelleri, proje döngüsü yönetimi (PCM) ve dış ticaret konularında çalışmaktadır.

Avrupa Birliği tarafından fonlanan Ekonomik ve Sosyal Uyum İkinci Fazı (ESC-II), Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi (PDVAW), İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) altında gerçekleşen, Operasyon ve Hibe Faydalanıcılarının Desteklenmesi & Bilgilendirme ve Tanıtım Teknik Destek Projelerinde görev almıştır.

İklim Değişikliği Adaptasyonu (CCA), Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi (DESİP), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sivil Toplum Diyaloğu ve Demokrasi ve İnsan Hakları (DİHAA) Hibe Programları altında çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Şu anda Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafında yürütülen, Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Faz II Projesinde (CEİD-İzler) Üçüncü Taraflara Mali Destek FTSP) modeliyle Hibe Koordinatörü olarak görev almaktadır.