Risk Yönetimi ve PMI-RMP Hazırlık Eğitimi

RMP sahibi olmak isteyen proje yöneticileri, proje hedeflerini olumsuz etkileyebilecek faktörlerin azaltmak ve değer katabilecek fırsatların artırmak isteyen herkese yönelik eğitimimizdir.

Proje Yönetimi ve PMP Hazırlık Eğitimi

PMI®’ın PMP® sınavını almak için gerekli kıldığı ön koşulu sağlamanın yanı sıra, proje fikrinin ortaya çıkışından, proje sonucunun elde edilmesine kadar, proje yönetimine dair tüm gerçekleştirilecekleri PMI® standartları çerçevesinde anlatılmaktadır.

Proje Yönetimi ve PMI-CAPM Hazırlık Eğitimi

Proje yönetimi kurumsal olgunluğunu geliştirmek niyetindeyseniz ve proje yönetiminde yer alan personelinizin, takımınızın gelişmesini hedefliyorsanız veya PMI – CAPM® sınavına hazırlanıyorsanız bu eğitim size uygun olacaktır.

İş Analizi ve PMI-PBA Hazırlık Eğitimi

Eğitim kapsamında; Stratejik yönetimden başlayarak, kurumsal işlerinizin biçimlendirilmesi, değer önermelerinin oluşturulması ve projeler özelinde de hem değer önermesi hem de gereksinimlerin yönetilmesinde ihtiyaç duyduğunuz bilgilere kavuşarak işlerinizi etkinleştirmenize destek olacaktır.

Disciplined Agile Senior Scrum Master (DASSM)® Çalıştayı

Kısa döngüler ile proje yönetimi yaparak, değişikliklerin projeye yansıtılması, paydaşların dahil edilmesi, gereksinimlerin kısa döngüler ile ürün veya hizmete eklenmesini, çaba ve zaman kaybını engelleyerek, rekabet hızımızı artırmakla ilgili bilgi ve teknikleri bu eğitimimizde öğreneceksiniz.

Disciplined Agile Scrum Master (DASM)® Çalıştayı

Kısa döngüler ile proje yönetimi yaparak, değişikliklerin projeye yansıtılması, paydaşların dahil edilmesi, gereksinimlerin kısa döngüler ile ürün veya hizmete eklenmesini, çaba ve zaman kaybını engelleyerek, rekabet hızımızı artırmakla ilgili bilgi ve teknikleri bu eğitimimizde öğreneceksiniz.

Çevik (Agile) Proje Yönetimi ve PMI-ACP Hazırlık Eğitimi

Kısa döngüler ile proje yönetimi yaparak, değişikliklerin projeye yansıtılması, paydaşların dahil edilmesi, gereksinimlerin kısa döngüler ile ürün veya hizmete eklenmesini, çaba ve zaman kaybını engelleyerek, rekabet hızımızı artırmakla ilgili bilgi ve teknikleri bu eğitimimizde öğreneceksiniz.