İş Analizi ve PMI-PBA® Hazırlık Eğitimi

Eğitim Süresi

5 Gün/35 Saat

Açık / Kapalı (Kurumsal) Grup

Açık ve Kurumsal (Kapalı) Grup

Kimler Katılmalı?

 • PMI-PBA® sahibi olmak isteyen herkes
 • IIBA® CBAP® ve CCBA® sahibi olmak isteyen herkes
 • Yöneticiler, organizasyonların iş geliştirme veya iş analizi birimlerinde çalışanlar, proje ekipleri
 • Test aktivitelerinin tasarlanması, planlanması ve yürütülmesinden sorumlu çalışanlar

5 gün olarak sağladığımız 35 saatlik “İş Analizi ve PMI-PBA® Hazırlık” eğitimi kapsamında;

Stratejik yönetimden başlayarak, kurumsal işlerinizin biçimlendirilmesi, değer önermelerinin oluşturulması ve projeler özelinde de hem değer önermesi hem de gereksinimlerin yönetilmesinde ihtiyaç duyduğunuz bilgilere kavuşarak işlerinizi etkinleştirmenize destek olacaktır.

Bu eğitim ile, PMI® tarafından tanımlanmış “The PMI Guide to Business Analysis” içeriğine sahip güncel, evrensel iş analizi yaklaşım – araç teknik ve yöntemlerini öğrenmiş ve PMI® tarafından düzenlenen PMI-PBA® sertifikası ön koşulu olan 35 saatlik profesyonel gelişim ve eğitim gereksinimini tamamlamış olacaksınız. Eğitim içeriği öncelikle PMI-PBA ® sertifikasyonu içeriğiyle uyumlu geliştirilmiş olmakla birlikte, IIBA® CBAP® ve CCBA® sertifikasyonuna yönelik temel bilgiyi edinmenizi de sağlamaktadır.

Eğitim bünyesinde katılımcılara eğitimde kullanılan sunumlar sağlanacaktır.

“Temel İş Analizi Eğitimi” alan katılımcılar, PMI® Yaklaşımı ile İş Analizi ve PMI-PBA® Hazırlık Eğitiminin son 3 gününe katılım ile sertifikasyon sınavına hazırlık eğitimini tamamlamış olurlar.

Eğitim Dokümanları

Eğitim sunumu ve uygulama şablonları (Eğitim dili İngilizce).

Eğitim Kazanımları?

Eğitim PMI® Yaklaşımları ile Temel İş Analizi Eğitimini tamamlama eğitimidir. Eğer PMI-PBA® sınavına girmeyi düşünüyorsanız eğitim ile beraber 35 saatlik ön koşul eğitimini tamamlamış ve soru çözümü ile bilgilerinizi pekiştirmiş olacaksınız.

Eğitim İçeriği

 

 • İş Analizine Genel Bakış
 • İş Analizinin Değeri,
 • Ürün Gereksinimleri,
 • İş Analizi, Proje Yönetimi, Program Yönetimi, Program Yönetimi Karşılaştırması,
 • Yaşam Döngüleri (Öngörücü (Tahmin Edilebilen), Adapte Edilebilen, Tekrarlamalı, Artırımlı, Melez),
 • İş Analizinin Proje Yaşam Döngüsüne Uyarlanması
 • Çevresel İşletme Faktörleri
 • Organizasyonel Süreç Varlıkları
 • Organizasonel Yapılar
 • İş Analistinin Rolü
 • İş Analizi Bilgi Alanları
 • İş Analizi Süreç Grupları (Süreçlerde kullanılan teknikler ve üretilen çıktılar)
  • Tanımlama & Uyumlandırma

 • İş Analizi Süreç Grupları (Süreçlerde kullanılan teknikler ve üretilen çıktılar)
  • Başlatma
  • Planlama
  • Uygulama
 • İş Analizi Süreç Grupları (Süreçlerde kullanılan teknikler ve üretilen çıktılar)
  • Uygulama
  • İzleme ve kontrol
  • Kullanıma alma

 • Sınav ve Sertifikasyon Üzerine Genel Bilgilendirme

İhtiyaç Tespiti

 • Problemin ya da Fırsatın Tanımlanması
 • Mevcut Durum Tespiti
 • Gelecek Durumun Tanımlanması
 • Potansiyel Seçeneklerin Belirlenmesi ve Tavsiyelerde Bulunulması
 • Ürün Yol Haritası Geliştirilmesi
 • İş Durum Bildiriminin (Business Case) Tanımlanması
 • Proje Başlatma Belgesinin Geliştirilmesi

Paydaş Katılımının Yönetilmesi

 • Paydaşların Belirlenmesi
 • Paydaş Analizlerinin Yapılması
 • Paydaş Katılımı ve İletişim Yaklaşımın Belirlenmesi
 • İş Analizi Planının Ortaya Çıkartılması
 • Gelecek Durumlara Geçiş Hazırlığının Yapılması
 • Paydaş Katılımının ve İletişimlerin Yönetilmesi
 • İş Analizi Performansının Değerlendirilmesi

İş Analizi Bilgilerinin Ortaya Çıkarılması

Gereksinim Ortaya Çıkarma Yaklaşımının Belirlenmesi

İş Analizi Bilgilerinin Ortaya Çıkarılması

 • Ön Hazırlık Çalışmalarının Yapılması
 • Gereksinim Ortaya Çıkarma Faaliyetinin Gerçekleştirilmesi
 • Sonuçların Doğrulanması

Gereksinimlerin Analizi

 • Analiz Yaklaşımının Belirlenmesi
 • Analiz Modellerinin Oluşturulması
 • Gereksinimlerin Tanımlanması
 • Kabul Kriterlerinin Belirlenmesi
 • Gereksinimlerin Doğrulanması (verify)
 • Gereksinimlerin Onaylanması (validate)
 • Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi (prioritize)
 • Ürün Risklerinin Belirlenmesi ve Analiz Edilmesi
 • Ürün Tasarım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi

Gereksinimlerin Takibi ve İzlenmesi

 • Takip ve İzleme Yaklaşımının Belirlenmesi
 • İlişkilerin ve Bağımlılıkların Tanımlanması
 • Gereksinimlerin Kabul Edilmesi
 • Değişikliklerin Yönetilmesi

Sonuçların Değerlendirilmesi

 • Sonuç Performansının Değerlendirilmesi
 • Değerlendirme Yaklaşımının Belirlenmesi
 • Sonuçların Değerlendirilmesi ve Hataların Tespiti
 • Kullanıma Alma (release) İçin Sonucun Kabulünü Almak

Soru Çözümü ve Uygulamalar (Case Study)