Temel Proje Yönetimi Eğitimi

Eğitim Süresi

2 veya 3 Gün

Açık / Kapalı (Kurumsal) Grup

Kurumsal (Kapalı) Grup

Kimler Katılmalı?

 • Proje yönetimi mesleği ile tanışmak isteyen herkes
 • Proje yönetimi kurumsal olgunluğunu geliştirmek isteyen herkes
 • Proje yönetiminde yer alan personelinin, ekibinin gelişmesini hedefleyenler

2 gün veya 3 gün olarak sağladığımız “Temel Proje Yönetimi” eğitimi kapsamında;

 • PMI®’ın proje yönetimi yaklaşımları ele alınmakta,
 • Projelerde “Entegrasyon, Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, Kaynak, İletişim, Risk, Tedarik ve Paydaş Yönetimleri” incelenmekte,
 • Kurumsal etkinliği sağlamak için önemli unsurlar olan proje yönetişimi, iletişimi, terziliği ile takım geliştirme ve güçlendirme konuları işlenmekte,

Eğitimimizin temel bilgi kaynağı PMBOK®v6 ve PMBOK®v7’dir.

Eğitim sonunda katılımcılarımız;

 • PMP® sertifikasyon hazırlık, başvuru ve sınav süreçleri
 • Proje yöneticisinin rolü
 • Proje yaşam döngüleri
 • Proje yönetim yaklaşımı
 • Proje yönetim araç ve teknikleri
 • Ekip kurma ve yönetme
 • Planlama-Uygulama-İzleme ve Kontrol süreçleri
 • Risk yönetimi
 • Paydaş yönetimi
 • Tedarik Yönetimi
 • Proje Kapsam-Zaman-Maliyet Yönetimi

başlıklarında temel bilgiye ve farkındalığa sahip olmaktadırlar.

Eğitim Dokümanları

Eğitim sunumu ve uygulama şablonları (Eğitim dili Türkçedir).

Eğitim İçeriği

 
Genel giriş (proje yöneticiliği mesleği, PMI® ve PMP® ve CAPM® sertifikasyonları hakkında genel bilgilendirme, proje yönetimi mesleğinin geleceği)

 • Proje yönetiminin genel çerçevesi ve temel kavramlar:
 • Proje nedir?
 • Program nedir?
 • Portföy nedir?
 • Projelerde değer,
 • Proje yönetim süreçleri ve roller,
 • Proje yöneticisinin görevleri,
 • Organizasyon türlerine göre proje yönetimi,
 • Proje yönetimi süreç akışı,
 • Proje yönetimi süreç grupları: Başlatma, planlama, uygulama, kapanış
 • Projeyi Başlatma ve Planlama:
 • Proje başlatma dokümanının hazırlanması ve proje yönetim planı bileşenleri
 • Proje kapsam temel çizgisinin tanımlanması ve iş kırılım yapısının (İKY) hazırlanması
 • Proje zaman temel çizgisinin tanımlanması
 • Proje faaliyetlerinin tanımlanması
 • Proje ağı ve zaman çizelgesinin oluşturulması – kritik yol
 • Maliyet temel çizgisinin tanımlanması
 • Projenin yürütülmesi, izlenme & değerlendirilmesi ve kapanışı: Proje bilgisi transferi, raporlama, kapsam kontrolü, maliyet kontrolü ve kazanılmış değer analizi ve değişikliklerin yönetilmesi

 • Proje kalite yönetimi: Temel kavramları, kalite yönetimi adımları&teknikleri, kalite ve başarı performans göstergeleri
 • Proje risk yönetimi: Risk yönetimi temel adımları, risk kırılım yapısı, risk kategorileri, olasılık/etki matrisi, risklerin belirlenmesi ve analiz teknikleri, niteliksel risk analizi, risk yanıtları
 • Proje kaynak yönetimi: Ekipman, malzeme ve insan kaynağı belirlenmesi, planlaması, yönetimi ve izlenmesi
 • Proje paydaş yönetimi: Paydaşların belirlenmesi- ilgi / etki analizi ve paydaşların yönetilmesi
 • Proje tedarik yönetimi: Tedarik yönetiminin planlanması, yürütülmesi ve kontrolü
 • Proje iletişim yönetimi: İletişim metotlarının tespiti, iletişimin kurulması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve izlenmesi
 • Proje yönetimi, yönetişimi, iletişimi ve terziliği
 • Takım geliştirme ve güçlendirme: Liderlik özellikleri, takım karar alma teknikleri, müzakere teknikleri, çatışma yönetimi, toplantı yönetimi
 • Senaryo Üzerinden Uygulama (Uygulamalar diğer günlere yayılmış şekilde de düzenlenebilir) (Sadece 3 günlük eğitimlerde)
 • Kurumsal Proje Yönetimi Süreçlerinin İncelenmesi (Sadece 3 günlük eğitimlerde)