Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi

Eğitim Süresi

2 gün / 12 saat veya ihtiyaca göre 3 gün / 18 saat olarak içerik genişletmesi ile sunulabilir.

Açık / Kapalı (Kurumsal) Grup

Kapalı (kurumsal) grup

Kimler Katılmalı?

 • Proje döngüsü, proje fikrinin belirlenmesi ile başlayan, tüm faaliyetlerin yürütülme aşamalarını kapsayan süreçtir. Eğer siz de bu süreci belirli bir sistematiğe göre tasarlayıp, uygulayarak projenizin etkinliğini artırmak istiyorsanız bu eğitim tam size göre!

PCM Eğitimlerinin ancak uygulamalar vasıtasıyla etkin ve verimli olduğu değerlendirildiğinde, eğitim toplam 2 günü kapsayacak şekilde, konu anlatımları ve grup çalışmaları üzerinden yürütülmektedir.

Grup çalışmaları, her biri 4’er kişilik oluşturulacak grupların bir proje konusu üzerinden her biri birer saatlik online çalışmalarla yürütülecek, eğitmen her grubun çalışmalarına soruları cevaplamak üzere 10’ar dakika katılacak ve gruplar çalışmalarını tüm katılımcıların bulunduğu platformda sunarak öğrenme gerçekleşecektir. Eğitim dokümanları katılımcılara PDF olarak ulaştırılacaktır.

Eğitim Kazanımları Nelerdir?

Eğitim süresince katılımcılar grup halinde çalışarak neden-sonuç ilişkisi ile proje fikrini oluşturacak, karşılaşabilecekleri engelleri belirleme, planlamadan kaynaklı sorunları en aza indirme, doğru analizler yapma konusunda yetkinlik kazanacaklardır. Proje devam ettiği sürece uygulamanın etkinliğini sağlamak üzere yürütülecek faaliyet ve kullanılacak araçlar konusunda katılımcıların bilgi ve uygulama yetkinlikleri artırılmış olacaktır. Problem analizi – hedef analizi – SWOT analizi – Mantıksal Çerçeve Matrisi – SMART hedefler geliştirme – temel izleme – değerlendirme yaklaşımları, araç ve tekniklerine ilişkin bilgi ve uygulama deneyimi edinilmiş olacaktır.

Eğitim sonunda katılımcılar proje döngüsü yönetimi bünyesinde, fikirlerini uygulanabilir birer projeye dönüştürme, amaçtan faaliyete tasarlayıp, faaliyetten amaca izleyebilme ve ölçme bilgi ve yetkinliklerini kazanmış olacaklardır.

Eğitim Dokümanları?

Eğitim sunumu ve konuyla ilgili örnek çalışma ve referans dosyalar (Eğitim dokümanları Türkçedir)

Eğitim İçeriği

 

Proje Tanımlama: Nihai Faydalanıcıların İhtiyacını Belirleme ve Proje Fikri Geliştirme: Çalışma ile katılımcılar başvurulara uygun konuların neler olduğunu ve hangi kriterlere göre değerlendirileceğini öğrenmiş olacaklar ve eğitim boyunca üzerinde çalışmak üzere, gruplar halinde çalışarak proje fikri geliştireceklerdir.

Proje Tanımlama ve Formülleme: Proje Fikrini Analiz Etme: Mevcut durum, problem, hedef, strateji, paydaş analizlerinin neden ve nasıl yapılacağı anlatıldıktan sonra grup çalışması ile gruplar proje fikirlerini analiz edeceklerdir. Grup çalışmalarının sonunda tüm çalışmalar sunularak karşılıklı olacak değerlendirilecektir.

Eğitimin analizler bölümünde katılımcılar analizlerini doğrudan yaparak bu konuda yetkinlik kazanacaklardır. 4’er kişilik gruplarla gerçekleştirilecek analizler çalışmalarının alt başlıkları:

 • Mevcut durum analizi
 • Problem analizi
 • Hedef analizi
 • Strateji Analizi
 • Paydaş Analizi

Proje Yönetim Araçları: Proje devam ettiği sürece uygulamanın etkinliğini sağlamak üzere yürütülecek faaliyet ve kullanılacak araçlar konusunda katılımcıların bilgi ve uygulama yetkinlikleri artırılmış olacaktır.

 • Risk Yönetim Matrisi
 • Düzenli gözden geçirme toplantıları için kontrol listeleri
 • İlerleme raporları ve güncellenmiş proje planları Proje İzleme
 • “İzleme” “düzenli gözden geçirme” “değerlendirme” ve “denetim” tanımları ve birbirlerinden farkları
 • Değerlendirmenin amacı ve temel prensipleri
 • Temel değerlendirme faaliyetleri ve sorumlulukları
 • Değerlendirme bilgi gereksinimleri ve değerlendirme kriterleri

Kapanış: Öğrenilen dersler ve değerlendirmeler