Temel Çevik (Agile) Proje Yönetimi Eğitimi

Eğitim Süresi

2 Gün

Açık / Kapalı (Kurumsal) Grup

Açık ve Kurumsal (Kapalı) Grup

Kimler Katılmalı?

  • Çevik(agile) proje yönetimi metotlarını organizasyonlarına adapte etmeyi hedefleyen tüm çalışan ve yöneticiler

2 gün olarak sağladığımız “Temel Çevik (Agile) Proje Yönetimi” eğitimi kapsamında;

Çevik proje yönetimi için ihtiyaç duyduğunuz bilgi, teknik ve uygulamaları sağlayarak, çevik uygulayabilecek duruma gelmenizi ve “çevik olma” yolunda ilerlemenizi sağlayacaktır. Projelerde israfı azaltmanın yegâne yolu “değer”e odaklanmaktır. Bu bağlamda takım iş birliği ve “çevik” olmanın getirdiği rekabet avantajları, gereksinimleri doğru önceliklendirip müşteri ihtiyaçlarına “atik” cevap verebilmenize destek olacaktır.

Eğitim Dokümanları

Eğitim sunumu ve uygulama şablonları (Eğitim dili Türkçe veya İngilizce).

Eğitim Kazanımları?

Rekabet ve teknoloji sebebiyle, her gün, daha da hızlı ve müşterinin / son kullanıcının ve pazarın ihtiyacını zamanında karşılama zorunluluğumuzun arttığını göz önünde bulundurduğumuzda eğitim içeriğinde ele aldığımız çevik yaklaşımlar, araç – teknik ve yöntemler:

Ürün ve hizmete odaklanmamızı, kısa döngülerle teslimatta bulunmamızı, uzun süreli projelerde sonuçtan uzaklaşmanızı engelleyerek, rekabet avantajı elde etmenizi sağlar. Duruma göre hızla aksiyon alma kapasiteniz artacaktır. Hem iki kat hızlı hem de daha az maliyetli olabilirsiniz.

Eğitimimiz, çevik proje yönetimi için ihtiyaç duyduğunuz bilgi, teknik ve uygulamaları sağlayarak, çevik uygulayabilecek duruma gelmenizi sağlayacaktır.

Eğitim İçeriği

 

  • Çevik sistem inşa etmek: Çevik prensipleri ve çevik zihin yapısı çevik manifesto, çevik prensipleri, lean kavramları ve lean düşünce sistemi, çevik ve kanban, çevik terminolojisi ve scrum, çevik stratejileri, ampirik süreç kontrolü.
  • Değer temelli iş / -Değer temelli teslimat; ömür döngüsü seçimi, değer bazlı önceliklendirmeye giriş, belirsizlik, planlama ve inovasyon ilişkisi, mükemmellik kavramları
  • Uygulamada çevik (scrum rolleri, eserleri ve olayları dahil olmak üzere): Kullanıcı hikayeleri, tahminleme yöntemleri (story point, fibonacci serileri, planning pocker, iterasyon (sprintler), ürün ve iterasyon backlog’ları, burndown chart, günlük toplantıları, çevik modelleme

  • Paydaş katılımının sağlanması: Paydaşı güçlendirmek, paydaş rolleri, paydaşın değer algısı, paydaş tipleri ve proje dahil edilmeleri, katılımcı karar alma, çevik iş gerekçesi, çevik başlatma belgesi, ilerleme raporları, ürün yol haritası, paydaş beklentilerini yönetmek,
  • Hizmetkar liderlik, ekip kompozisyonu, ekip rolleri, ekibin çalışma alanları, ekibin geliştirilmesi – dod (definition of done), ölçülebilir yetkinlik, proje ve ekip başlatma belgeleri, bu tekniklerin büyük bölümü scrum alt tekniklerini içermektedir.
  • Ekip performansı (farklı ortamlarda ekip yönetimi, duygusal zekâ ve hizmetkar liderlik, ekibi güçlendirme, backlog hazırlama, release / iteration / daily standup/ review – demo toplantıları ve retrospektifleri ekibin değer üretmesini sağlayan araçlar
  • Adapte edilebilir planlama / değişim temelli planlama (azalan faydalar kanunu, “just barely good enough” ve “the last responsible moment” uyarlanabilir planlama ve önündeki engeller, pl. ufukları, yaklaşan dalga planlaması, aşamalı olarak gelişme, sürekli planlama, çevik tahminleme ve çevik ölçme, hız (velocity) ve öngörü, problemleri tespit etme ve çözme
  • İş ortamında çatışma, risk yönetimi ve stratejileri, sorun çözme, sürekli iyileştirme: Engel / sorun / risk kavramları ve her birinin çevik ortamlarda yönetilmesi, risk yönetimi stratejileri, sürekli iyileşmenin temel kavramları