Proje Yönetimi ve PMP® Hazırlık Eğitimi

Eğitim Süresi

6 Gün 42 Saat

Açık / Kapalı (Kurumsal) Grup

Hem genel katılıma açık sınıf hem de kapalı (kurumsal) grup

Kimler Katılmalı?

 • PMP® sahibi olmak isteyen proje yöneticileri
 • Proje yönetimine ilgi duyan profesyoneller
 • Etkili proje yönetmek isteyen herkes

PMI®’ın PMP® sınavını almak için gerekli kıldığı ön koşulu sağlamanın yanı sıra, proje fikrinin ortaya çıkışından, proje sonucunun elde edilmesine kadar, proje yönetimine dair tüm gerçekleştirilecekleri PMI® standartları çerçevesinde anlatılmaktadır.

Eğitim Materyalleri:

 • Eğitim boyunca takip edeceğimiz materyaller her bir katılımcı için PMI®’dan katılımcı ismine kayıtlı olacak şekilde temin edilmektedir.
 • PMI tarafından doğrudan sağlanan içerik ve materyal dili İngilizcedir.
 • Ek olarak eğitim sonunda içeriği PMI® tarafından sağlanan ve sadece ATP’ler ile paylaşılan ve ARGE GRUP DANIŞMANLIK tarafından gözden geçirilen 250 soruluk çözümlü soru seti tarafınıza ulaştırılmaktadır.
 1. PMI® tarafından;

Doğrudan sağlanan içerik ve materyal (katılımcı el kitabı – proje yönetimi şablonları vs.) dili İngilizce’dir. Katılımcılar kendilerine ulaştırılacak erişim kodları ile PMI® yönetimindeki platform üzerinden materyallere erişecektir.

 1. ARGE GRUP DANIŞMANLIK tarafından; (Dokümanlar Türkçe olarak da sağlanabilmektedir.

Klasik ve Çevik Temel Proje Yönetimi Eğitim İçerik Sunumu

İçeriği PMI®’dan sağlanan ve sadece ATP’ler ile paylaşılan ve ARGE GRUP DANIŞMANLIK tarafından gözden geçirilen 250 soruluk çözümlü soru seti

Eğitim Kazanımları?

Proje Yönetimi ve PMP® Sertifikasyon Hazırlık Eğitimi, projelerinizde fikrin doğuşundan ürün veya hizmetin ortaya konmasına, teslim sonrası hizmete varana kadar: değer ve fayda yönetimini sağlamak, ekip ve paydaşların en etkin şekilde projede yer almasını sağlamak, proje çıktı ve sonuçlarını planlamak ve yönetmek, proje faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, ekibinizin proje boyunca doğru şekilde katılımını sağlamak ve iş ve sektör ihtiyaçlarına göre projeye yön vermekle ilgili yaklaşım, araç, teknikler konusunda teorik ve uygulamalı bilgi edinmenizi sağlar.

Eğitimde, PMP® Sertifikasyon Hazırlık Eğitimi içeriği öncesi klasik ve çevik proje yönetimi temel içerikleri yer almaktadır. Böylece sınavdan bağımsız olarak genel proje yönetimi yaklaşım – araç ve teknikleri konusu da eğitim sonu kazanımlarınız arasında yer almaktadır.

Eğitim İçeriği

 

 • Eğitimin amacı
 • PMI ve sertifikaları
 • PMP sertifikası başvuru ve sınav bilgileri
 • PMP sınav içeriği
 • Sınava nasıl hazırlanmalı?
 • Eğitim içeriği ve dokümanlar

Çevik Proje Yönetiminin Ana Unsurları

 • Uygulamada Çevik
 • Çevik takımlar
 • Yaygın çevik uygulamaları
  • Sürüm planlaması
  • İş listesi yönetimi
  • Yineleme planlaması
  • Günlük toplantılar
  • Gözden geçirme toplantıları
  • Retrospektifler
 • Değer teslimi ve önceliklendirme
 • Adaptif (Uyarlamalı) planlama
 • Sürekli iyileştirme
 • Lean-Kanban ve bazı çevik metodolojiler

Projeye Başlama

 • Paydaşları Tanımlama ve Katılımını Sağlama
   • Paydaş ve iletişim yönetimi
   • Paydaş tanımlaması ve analizi
   • İletişim teknikleri
 • Takım Oluşturma
    • Takımın temel kurallarını belirleme
    • Tuckman modeli
    • Takım iletişimi
    • Takım normaları
    • Sanal takımlar
    • Takım başlatma belgesi
 • Ortak Anlayış Oluşturma
   • Proje vizyon bildirimi
   • İş gerekçesi dokümanı
   • Proje başlatma belgesi
 • Proje Yaklaşımını Belirleme
   • Yaşam döngüleri
   • Uyarlama

Projeyi Planlama

 • Projeyi Planlama
  • Proje yönetim planı
 • Kapsamı Planlama ve Yönetme
  • Ürün yol haritası
  • Kilometre taşları
  • Kapsam planlama
  • Gereksinim yönetim planı
  • Önceliklendirme teknikleri
  • İş kırılım yapısı (WBS)
  • Kapsam temel çizgisi
 • Zaman Çizelgesini Planlama ve Yönetme
  • Zaman çiz. yönetim planı
  • Tahminleme teknikleri
  • Kritik patika analizi
  • Zaman çiz. temel çizgisi
 • Kaynakları Planlama ve Yönetme
  • Kaynak yönetim planı
  • Kaynak takviimleri
  • Tedarik yönetim planı
 • Maliyet Planlama ve Yönetme
  • Maliyet yönetim planı
  • Maliyet temel çizgisi
  • Maliyet yedekleri
 • Risk Planlama ve Yönetme
  • Riskleri belirleme
  • Risk yönetim planı
  • Niteliksel ve niceliksel risk analizi
  • Risk yanıtları, risk yanıt planları
 • Kaliteyi Planlama ve Yönetme
  • Kalite yönetimi planı
  • Kalite metrikleri, süreçleri
 • Entegre Proje Planlaması

Proje Takımına Liderlik Etme

 • Liderlik Becerileri
  • Liderlik stilleri
  • Hizmetkar lider
  • Sanal ekiplerin katılımını sağlama
 • İş Birliğine Dayalı Bir Proje Takımı Ortamı
  • Eserlerin standart hale getirilmesi
  • Konfigürasyon yönetimi
  • Motivasyon yaklaşımları
  • Karar verme teknikleri
 • Takımı Güçlendirme
  • Motivasyon teorileri
 • Takım Performansını Destekleme
  • Duygusal zekâ
  • Sosyal beceriler
 • Paydaşlarla İletişim ve İş Birliği
  • Paydaşları izleme ve katılımını sağlama
  • İletişim yönetim planı
  • Paydaş katılım planı
  • Bilgi panoları
 • Eğitim, Koçluk ve Mentorluk
 • Çatışma Yönetimi

Proje Takım Performansını Destekleme

 • Sürekli İyileştirme Uygulamaları
  • Sürekli İyileştirme yöntemleri
  • Kaizen
 • Performansı Destekleme
  • Hedefler, toleranslar, eşiklerle yönetme
  • İleitşimin optimize edilmesi
  • Sorumluluk atama matrisi
  • Bilgi yönetimi
 • Proje İlerlemesini Değerlendirme
  • Kapsamın izlenmesi ve doğrulanması
  • Zaman çizelgesi araçları
  • Kazanılmış değer analizi
  • Bilgi panoları
  • Performans raporları
  • Kalite yönetimi
 • Sorunları ve Engelleri Yönetme
  • Sorun ve risk farkı
  • Sorun güncesi
 • Değişiklik Yönetimi
  • Proje değişikliğinin nedenleri
  • Değişiklik kontrol sistemleri
  • Değişiklik yönetim planı
  • Değişiklik yönetim süreci

Proje/ Faz Kapama

 • Proje/Faz Kapanışı
 • Kapanış gerekçeleri
 • Kapanış faaliyetleri
 • El değişitrme
 • Tedariklerin kapanışı
 • Faydaların Gerçekleştirilmesi
  • Kısa ve uzun vadeli faydaların değerlendirilmesi
  • Fayda yönetim planı
 • Bilgi Transferi
  • Öğrenilmiş dersler
  • Proje nihai/final raporu

Soru Çözümü