Risk Yönetimi ve PMI-RMP® Hazırlık Eğitimi

Eğitim Süresi

4 Gün

Açık / Kapalı (Kurumsal) Grup

Kurumsal (Kapalı) Grup

Kimler Katılmalı?

 • RMP sahibi olmak isteyen proje yöneticileri, proje hedeflerini olumsuz etkileyebilecek faktörlerin azaltmak ve değer katabilecek fırsatların artırmak isteyen herkes.

Risk Yönetimi ve PMI-RMP® Hazırlık çerçevesinde, 4 gün 30 saatlik eğitim sunmaktayız.

Eğitimin amacı, sizlere, bir organizasyon içerisindeki tüm seviyelerde (işletme / portföy / program/ proje) risk yönetirken kullanabileceğiniz bilgi, yetenekler ve araç teknikleri sağlamak ve PMI – RMP® Sertifikasyon sınavı için ihtiyaç duyduğunuz bilgilerle donatmaktır. Ayrıca PMI – RMP® sınavının ön koşulu olan 30 saatlik eğitimi de sağlamaktadır.

4 gün 30 saatlik eğitim RMP Sertifikasyon Sınavı Alanlarına göre biçimlendirilmiştir: Risk Stratejisi ve Planlama (soru ağırlığı %19-20), Paydaş Katılımı (soru ağırlığı %19-20), Risk Süreçlerinin Kolaylaştırılması (soru ağırlığı %25-28), Risk İzleme ve Raporlama (soru ağırlığı %19-20) ve Özelleştirilmiş Risk Analizinin Gerçekleştirilmesi (soru ağırlığı %14-16) şeklindedir.

Eğitim modülleri, sınav alanlarını, organizasyon içerisinde farklı seviyelerdeki risk yönetimini ve farklı ömür döngülerinde risk yönetimini ele alacak şekilde geliştirilmiştir.

Eğitim İçeriği

 

Modül 1: Risk, Risk Yönetimi, Anahtar Kavramlar ve Risk Yönetimi Çerçevesi

 • Risk yönetiminin anahtar kavramları
 • Proje yönetimi ve proje ömür döngüleri
 • Çevik proje yönetimi
 • Entegre risk yönetimi yaklaşımı
 • Hesap verebilirlik, sorumluluk ve yetki çerçeveleri

Modül 2: Proje Yönetiminde Risk Yönetimi Yaşam Döngüsü

 • Proje Risk Yönetimi
 • Risk Yönetiminin Planlanması
 • Risklerin Belirlenmesi
 • Niteliksel Risk Analizi
 • Niceliksel Risk Analizi
 • Risk Yanıtlarının Planlanması
 • Risk Yanıtlarının Uygulanması
 • Risklerin İzlenmesi

Devam:  Modül 2: Proje Yönetiminde Risk Yönetimi Yaşam Döngüsü

Modül 3: Portföy ve Program Yönetimi Bünyesinde Risk Yönetimi

 • Entegre Risk Yönetimi
 • Portföy Yönetimi Bünyesinde Risk Yönetimi
 • Program Yönetimi Bünyesinde Risk Yönetimi

Modül 4: Proje / Program ve Portföy Yönetiminde farklı alanlara göre Entegre Risk Yönetimi – Zayıflıklar ve Öneriler

 • Proje Yönetimi Bilgi Alanlarında Entegre Risk Yönetimi (Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite ve Uyumluluk, Tedarik, Paydaş, İletişim, Kaynak Yönetimlerinde)
 • Risk Yönetimi Profesyonelinin Rolü

Modül 5: Çevik Projelerde ve Ortamlarda Risk Yönetimi

 • Çevik Projelerdeki 5 Temel Risk Alanı
 • Çevik Risk Yönetimi Araçları
 • Çevik Projelerde Zorluklar ve Muhtemel Çözümleri

Modül 6: Risk, Sorun, Engel ve Birbirleriyle İlişkileri, PMBOK® V7 Gözden Geçirmesi

 • Risk – Sorun – Engel İlişkisi
 • PMBOK® V7 Yaklaşımı ve Risk Yönetimi

RMP Sertifikasyon Sınavı Hazırlık Soru Çözümü

 • Eğitim Dokümanları: Eğitim sunumlarının PDF’leri, risk yönetimiyle ilişkili şablonlar ve 200 soruluk soru – cevap seti.