Temel Risk Yönetimi Eğitimi

Eğitim Süresi

2 gün

Açık / Kapalı (Kurumsal) Grup

Kurumsal (Kapalı) Grup

Kimler Katılmalı?

Eğer siz de proje hedeflerini olumsuz etkileyebilecek faktörlerin azaltmak ve değer katabilecek fırsatların artırmak istiyorsanız ve bu yaklaşımlarınızı kurumsallaştırma ihtiyacınız var ise, bu eğitim tam size göre!

Temel Risk Yönetimi çerçevesinde, 2 gün 14 saatlik eğitim sağlamaktayız.

Eğitimin amacı sizlere, bir organizasyon içerisindeki tüm seviyelerde (işletme / portföy / program/ proje) risk yönetirken kullanabileceğiniz temel bilgi, yetenekler ve araç teknikleri sağlamak ve risk yönetimi çerçevesinde takım içinde ortak kültürün kurulmasına destek olmaktır. Eğitimimiz bünyesinde;

 • Risk nedir, riskle ile ilgili temel kavram ve tanımlar nelerdir? Risk Tanımı, günlük hayatımızda risk, risk algısı,
 • Risk yöntemini, yaklaşımları ve proje yönetiminin diğer bilgi alanları ve süreçlerinin risk yönetimi ile etkileşimi (Riskleri belirleme, önceliklendirme, riskleri yönetme, risklerin kontrolü, risklerin sınıflandırılması)
 • Proje yönetimi, portföy yönetimi ve program yönetimi bağlamında risk yönetimi
 • Risk yönetimi yaşam döngüsü
 • Çevik bir ortamda risk yönetimi
 • Risk yöntemi profesyonelinin rolü, risk yönetimi rol ve sorumlulukları
 • Risk yönetim planının hazırlanması
 • Risk kategorileri (stratejik, operasyonel, finansal vb.)
 • Risk ölçeklerinin geliştirilmesi (ihtimal ve önem dereceleri ve büyüklüklerinin belirlenmesi, olasılık/etki matrisinin oluşturulması)
 • Risklerin belirlenmesi
 • Niteliksel ve niceliksel risk analiz yöntemleri
 • Risk yanıt stratejilerinin ve risk yanıt planlarının oluşturulması
 • Risklerin izlenmesi ve değerlendirmesi: yanıt planlarının değerlendirilmesi
 • Program ve portföy bünyesinde entegre risk yönetimi

başlıkları yer alacaktır. Eğitimin modülleri, organizasyon içerisinde farklı seviyelerdeki risk yönetimini ve farklı yaşam döngülerinde risk yönetimini ele alacak şekilde geliştirilmiştir.

Eğitim İçeriği

 

Modül 1: Risk, Risk Yönetimi, Anahtar Kavramlar ve Risk Yönetimi Çerçevesi

 • Risk Yönetimi Anahtar Kavramlar
 • Risk Yönetiminde Çevresel Etkiler

Modül 2: Proje Yönetiminde Risk Yönetimi Yaşam Döngüsü

 • Proje Risk Yönetimi
 • Risk Yönetiminin Planlanması
 • Risklerin Tanımlanması
 • Niteliksel Risk Analizi
 • Niceliksel Risk Analizi
 • Risk Yanıtlarının Planlanması
 • Risk Yanıtlarının Uygulanması
 • Risklerin İzlenmesi

Modül 3: Risk Yönetiminde , Yönetim, Yönetişim Ve PPP Risk Yönetimi

 • Yönetişim ve Entegrasyon
 • Hesap Verebilirlik, Sorumluluk, Yetki
 • Portföy Yönetiminde Risk Yöntimi
 • Program Yönetiminde Risk Yönetimi

Modül 4: Proje Yönetimi Bağlamında Risk Yönetiminin Program, Portföy ve İşletme Düzeyine İlişkin Entegrasyonu

 • Risk Yönetiminin Proje Yönetimi Süreç Gruplarına Entegrasyonu
 • Risk Yönetimi Profesyonelinin Rolü

Modül 5: Risk, Sorun, Engel İlişkileri ve PMBOK® V7 İncelemesi

 • Çevik Projelerde Yaygın Risk Faktörleri
 • Risk, Sorun ve Engel İlişkileri
 • PMBOK® Kılavuzu V7 Risk Yönetimine Yaklaşım