Selda BARBAROS

PMP®, RMP®, PBA®, DASSM®
Bilgisayar Yük.Müh.
Kurucu/Eğitmen/Danışman

Selda Barbaros, 1993’te Konya Meram Anadolu Lisesi’nden, 1997’de Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Bilgisayar mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. Yüksek lisans çalışması veri analitiği, iş zekâsı ve karar destek sistemleri üzerinedir. 20 yıldan uzun zamandır bilgi teknolojileri kapsamında projelerde görev almaktadır.

2007 senesinde kadın girişimci olarak KOSGEB’e yaptığı Ar-Ge projesi başvurusu kabul edilerek İzge Yazılım Eğitim Danışmanlık Tic.Ltd.Şti.’yi kurmuştur. 2022 senesinde Arge Grup Danışmanlık Yazılım Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’ni devr almıştır. 2022’den itibaren Arge Grup bünyesinde yönetici ortak olarak görev yapmaktadır. 2007’den günümüze kadar yer aldığı projelerde proje yöneticisi/takım lideri olarak görev almıştır. Yer aldığı projeler ağırlıklı olarak, veri ambarı ve veri analitiği, karar destek sistemleri, istatistiksel altyapı güçlendirme, kurumsal kapasite gelişimi, bilgi teknolojileri altyapı geliştirme ve yazılım alanlarındadır.

İş zekâsı ve veri ambarı kapsamında eğitim ve çalıştaylar düzenlemiştir. KOSGEB ve TÜBİTAK destekli Ar-Ge projeleri ve AB fonları ile yürütülen projelerin yönetiminde deneyim sahibidir. Bilgi teknolojileri kapsamında yayınladığı 3 bildirisi bulunmaktadır. AB projelerinde proje teklif yazımından itibaren, proje yönetimi, takım koordinasyonu ve teknik liderlik kapsamında bilgi ve deneyim sahibidir. AB, UNDP, WB fonları ile yürütülen uluslararası projelerde takım lideri, anahtar uzman ve uzun ve kısa dönem uzman olarak çeşitli görevlerde danışman olarak yer almaktadır. Bilgi teknolojileri projelerinde proje yöneticisi ve iş analisti olarak görev yapmaktadır.

2013 yılından bu yana;

  • Program ve portföy yönetimi eğitimleri ve danışmanlıkları,
  • Proje yönetimi eğitimleri , PMP®(Project Management Professional) sertifikasyon sınavına hazırlık eğitimleri, proje yönetim olgunluğuna yönelik çalıştaylar ve seminerler,
  • PYO ofis kurulumları, kurumsal proje yönetişim süreçleri geliştirme çerçevesinde danışmanlık, mentörlük ve koçluk faaliyetleri,
  • Çevik(agile) proje yönetimi ve ACP® (Agile Certified Practitioner) sertifikasyon sınavına hazırlık eğitimleri ve çevik dönüşüm koçluğu/danışmanlığı,
  • DASM®(Disciplined Agile Scrum Master) ve DASSM®(Disciplined Agile Senior Scrum Master) sertifikasyon sınavına hazırlık eğitimleri,
  • İş analizi ve PBA® (Professional in Business Analysis) sertifikasyon sınavına hazırlık eğitimleri, iş analizi süreç danışmanlıkları,
  • Risk yönetimi ve RMP® (Risk Management Professional) sertifikasyon sınavına hazırlık eğitimleri,
  • Proje döngüsü yönetimi (PCM) eğitimleri ve danışmanlıkları,
  • MS Project eğitimleri

sağlamaktadır.

2020’den itibaren PMI onaylı “ATP-Trainer” olarak eğitimlerine devam etmektedir. Proje yönetimi alanında 10.000 saatten fazla eğitim ve danışmanlık tecrübesi bulunmaktadır. PMP(Proje Yönetimi Profesyoneli), DASSM(Disciplined Agile Senior Scrum Master), RMP (Risk Yönetimi Profesyoneli) , PBA (İş Analizi Profesyoneli) sertifikalarına sahiptir.

Bu konularda danışmanlık ve eğitimlerin yanı sıra, kurumların ve bireylerin proje yönetimi algısını artırmak, olgunluk kazandırmak, yeni teknik ve araçlar hakkında bilgi sunmak amaçlarıyla çeşitli seminer ve çalıştaylar düzenlemektedir. Danışmanlık, mentörlük ve koçluklar sağlamakta, özellikle gençlerin mesleki gelişimi çerçevesinde gönüllü çalışmaların içerinde yer almaktadır. Aktif PMI Global, PMI-TR, Türkiye Bilişim Derneği(TBD) ve Bilgisayar Mühendisliği Odası(BMO) üyelikleri bulunmaktadır ve gönüllülük çalışmaları yürütmektedir. BMO bünyesinde eğitim komisyonu aktif üyesi olarak, mesleğin gelişimi, mezun ve öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim ve seminer programlarının düzenlenmesi ve fiilen seminerlerin verilmesi şeklinde gönüllü olarak çalışmaktadır. PMI-TR bünyesinde kolaylaştırıcı gruplar bünyesinde mentör olarak görev almaktadır. STK’lar, üniversiteler ve çeşitli öğrenci organizasyonlarına vizyon ve farkındalık sağlamak için proje yönetimi, çevik yönetim, iş analizi ve risk yönetimi gibi konularda seminerler ve çalıştaylar düzenlemektedir.