Proje Yönetimi Eğitimi

UDEMY’DE Temel Seviye Proje Yönetimi Eğitimi Yayında!

Proje Yönetimi Eğitimi UDEMY Linki: https://www.udemy.com/course/temel-seviye-proje-yonetimi-egitimi/?referralCode=44E9ECCB4A60459E5D8C

Bayrama özel %20 indirim kuponuyla 12 PDU değerinde eğitimi satın alabilirsiniz! Kupon alanına görselde belirtilen kupon kodunu girerek indirimli kursunuzu satın alabilirsiniz!

Proje Yönetimi Eğitimi

Proje Yönetimi Eğitimi

Eğitimimizde;

 • PMI’ın proje yönetimi yaklaşımları ele alınmakta,
 • Projelerde “Kapsam, Zaman, Maliyet, Kalite, Kaynak, İletişim, Risk, Tedarik ve Paydaş Yönetimleri” incelenmekte,
 • Kurumsal etkinliği sağlamak için önemli unsurlar olan proje yönetişimi, iletişimi, terziliği ile takım geliştirme ve güçlendirme konuları işlenmektedir.

Eğitim sonunda katılımcılarımız;

 • PMP sertifikasyon hazırlık, başvuru ve sınav süreçleri
 • Proje yöneticisinin rolü
 • Proje yaşam döngüleri
 • Proje yönetim yaklaşımı
 • Proje yönetim araç ve teknikleri
 • Takım kurma ve yönetme
 • Başlatılma-Planlama-Uygulama-İzleme ve Kontrol süreçleri
 • Proje Kapsam-Zaman-Maliyet yönetimi
 • Kalite yönetimi
 • Risk yönetimi
 • Paydaş yönetimi
 • Tedarik yönetimi
 • İletişim yönetimi
 • Güç becerileri (çatışma, uzlaşma, toplantı yönetimi, liderlik becerileri vb.)

başlıklarında temel bilgiye ve farkındalığa sahip olmaktadırlar.

Proje Yönetimi Eğitimi İçeriği

 • Genel giriş (proje yöneticiliği mesleği, PMI ve PMP ve CAPM sertifikasyonları hakkında genel bilgilendirme, proje yönetimi mesleğinin geleceği)
 • Proje yönetiminin genel çerçevesi ve temel kavramlar:
 • Proje nedir?
 • Program nedir?
 • Portföy nedir?
 • Projelerde değer,
 • Proje yönetim süreçleri ve roller,
 • Proje yöneticisinin görevleri,
 • Organizasyon türlerine göre proje yönetimi,
 • Proje yönetimi süreç akışı,
 • Proje yönetimi süreç grupları: Başlatma, planlama, uygulama, kapanış
 • Projeyi Başlatma ve Planlama:

· Proje başlatma dokümanının hazırlanması ve proje yönetim planı bileşenleri

· Proje kapsam temel çizgisinin tanımlanması ve iş kırılım yapısının (İKY) hazırlanması

· Proje zaman temel çizgisinin tanımlanması

· Proje faaliyetlerinin tanımlanması

· Proje ağı ve zaman çizelgesinin oluşturulması – kritik yol

· Maliyet temel çizgisinin tanımlanması

 • Projenin yürütülmesi, izlenme & değerlendirilmesi ve kapanışı: Proje bilgisi transferi, raporlama, kapsam kontrolü, maliyet kontrolü ve kazanılmış değer analizi ve değişikliklerin yönetilmesi
 • Proje kalite yönetimi: Temel kavramları, kalite yönetimi adımları&teknikleri, kalite ve başarı performans göstergeleri
 • Proje risk yönetimi: Risk yönetimi temel adımları, risk kırılım yapısı, risk kategorileri, olasılık/etki matrisi, risklerin belirlenmesi ve analiz teknikleri, niteliksel risk analizi, risk yanıtları
 • Proje kaynak yönetimi: Ekipman, malzeme ve insan kaynağı belirlenmesi, planlaması, yönetimi ve izlenmesi
 • Proje paydaş yönetimi: Paydaşların belirlenmesi- ilgi / etki analizi ve paydaşların yönetilmesi
 • Proje tedarik yönetimi: Tedarik yönetiminin planlanması, yürütülmesi ve kontrolü
 • Proje iletişim yönetimi: İletişim metotlarının tespiti, iletişimin kurulması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve izlenmesi
 • Proje yönetimi, yönetişimi, iletişimi ve terziliği
 • Takım geliştirme ve güçlendirme: Liderlik özellikleri, takım karar alma teknikleri, müzakere teknikleri, çatışma yönetimi, toplantı yönetimi

Size özel sınıf temel seviye eğitimlerimizi incelemek için: https://www.argegrupdanismanlik.com.tr/temel-seviye-egitimlerimiz/

Katılımcı görüşlerimiz için: https://www.argegrupdanismanlik.com.tr/ne-dediler/

#udemyegitim #projeyonetimi #projectmanagement #projectmanager #projeyonetimiegitimi