Pulse of Profession 2024 Yayımlandı! – Birinci Bölüm

Pulse of Profession 2024 Şubat 2024’de yayımlanan Pulse of the Profession 2024 (Mesleğin Nabzı 2024) raporuna göre, küresel projelerin yönetiminde hibrit yaklaşımların benimsenme eğiliminde artış olduğu görülmektedir. Öngörücü, çevik ve […]

Son Sorumluluk Dakikası (Last Responsible Moment – LRM)

Last Responsible Moment Türkçe ifadeyle Son Sorumluluk Dakikası, bir işin ya da görevin son aşamasında yapılması gereken son kontrolleri yapmak için ayrılan bir dakikadır. Bu dakika, yapılan işin sonucunun tamamen […]

Bireyler ve Organizasyonlar için Çeviklik

Bireyler ve Organizasyonlar için Çeviklik Çevikliği geliştirmek esastır ve başarması oldukça zordur. PMI’nin 2021 Pulse of the Profession® raporu , ankete katılan kuruluşların yalnızca %33’ünün yüksek kurumsal çevikliğe sahip olduklarını belirttiğini ortaya koydu. Bu […]

Çevik (Agile), Şelale veya Hibrit?

Projelerinizi hangi yaklaşımla yönetmelisiniz? Çevik(Agile), şelale veya hibrit? Hangi metodoloji ilerlemeniz gerektiğine nasıl karar vermelisiniz? En iyi yaklaşımı belirlemek için paydaşlarınıza bazı temel soruları sorabilirsiniz. John Farlik, ACP®, PMP®, Signature […]

Sprint Hedefini Tanımlamak için 4 Adım

Projede sprinte liderlik ediyorsanız, sürecin en önemli kısımlarından biri yukarıdan aşağıya bir sprint hedefi oluşturmaktır. Bu adım, sprintte ne yapılacağına karar vermekten, yinelemeye yeni bir görevin ne zaman eklenip eklenmeyeceğini […]

ADKAR Modeli

ADKAR modeli, bir kişinin değişmek için yerine getirmesi gereken beş kilometre taşını temsil eden bir değişim modelidir. Modelin ismi, İngilizce olarak “Farkındalık” (Awareness), “İstek” (Desire), “Bilgi” (Knowledge), “Yetkinlik” (Ability) ve […]

Sprint Planlama: Kontrol Listesi

Sprintler, fikirlerin değere dönüştürüldüğü Scrum’ın kalp atışı olan etkinliklerdir. Tutarlılık yaratmak üzere Sprintler sabit sürelidir, bu süre bir ila dört hafta arasında olabilir. Önceki Sprint biter bitmez yeni Sprint başlar. […]

Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme)

Çevik proje ekipleri kullanıcılarla etkileşime girer ve aşamalı olarak teslimat gerçekleştirir. Design thinking (tasarım odaklı düşüme), “ne”yin inşa edilmesi gerektiğiyle, çevik ise değerin hızla “nasıl” sağlanabileceğiyle ilgilidir. Uyumlu olsa da, […]

Sürekli İyileştirme ve
MYÜ

Sürekli İyileştirme ve Minimum Yapılabilir Ürün (Minimum Viable Product) Sürekli iyileştirme, kaizen, yalın üretim, minimum yapılabilir ürün, gelişim, değişim artık çok aşina olduğumuz kavramlar. Peki bu kadar aşina olduğumuz kavramları […]

Projelerin Yin ve Yang’ı: Ürün Sahibi vs İş Analisti

Her ne kadar yaptıkları işler birçok noktada kesişse de ürün sahibi ve iş analisti, rolleri ve süreçleri bakımından aslında birbirinden çok ayrı. Peki iş analistini ürün sahibinden ayıran ne? Şirketinizde [...]