ADKAR Modeli

ADKAR modeli, bir kişinin değişmek için yerine getirmesi gereken beş kilometre taşını temsil eden bir değişim modelidir. Modelin ismi, İngilizce olarak “Farkındalık” (Awareness), “İstek” (Desire), “Bilgi” (Knowledge), “Yetkinlik” (Ability) ve […]

İş Analizi
Neden Önemli?

Program ve projelerde, iş analizinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. İş analizi yöntemlerinin kullanımı ile ortaya çıkan faydaları şu şekilde sıralayabiliriz: Müşterilerin beklentilerine karşılayan ürün ve servislerin sonucunda üretilmesi sonucunda , […]

BOŞLUK ANALİZİ – GAP ANALİZİ

Boşluk veya gap analizi, iş gereksinimlerinin veya hedeflerinin karşılanıp karşılanmadığını ve karşılanmıyorsa bunları karşılamak için hangi adımların atılması gerektiğini belirlemek için gerçekleştirilen bir performans değerlendirme yöntemidir. Daha basit bir tanımla, […]

Projelerin Yin ve Yang’ı: Ürün Sahibi vs İş Analisti

Her ne kadar yaptıkları işler birçok noktada kesişse de ürün sahibi ve iş analisti, rolleri ve süreçleri bakımından aslında birbirinden çok ayrı. Peki iş analistini ürün sahibinden ayıran ne? Şirketinizde [...]

Yazılım Projelerinde Başarı Faktörleri

“Yazılım Projelerinde Başarı Faktörleri” düzenli olarak yayınlanan ve yapılan araştırmalar çerçevesinde BT projelerinin başarı/başarısızlık durumlarının raporlandığı Standish Group tarafından hazırlanan Chaos raporu, BT projelerinin uluslararası düzeyde irdelenmesine büyük katkı sağlamaktadır. […]