İş Analizi
Neden Önemli?

Program ve projelerde, iş analizinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. İş analizi yöntemlerinin kullanımı ile ortaya çıkan faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Müşterilerin beklentilerine karşılayan ürün ve servislerin sonucunda üretilmesi sonucunda , yüksek kalitede gereksinimlerin üretilmesi
  • Paydaşların sürece daha çok dahil olması ve satın alma süreçlerinin daha hızlı bir şekilde ilerlemesi
  • Projelerin kapsam ve bütçe dahilinde,  zamanında teslim edilmesi olasılığının artması
  • Uygulanan çözümlerin iş değeri ortaya koyması ve paydaşların ihtiyaçlarını karşılaması
  • Organizasyonların, gelecek projelerde kullanabilecekleri iş analizi yeterlilikleri geliştirmeleri

Birçok organizasyon için, etkili iş analizi proje çalışmalarında yer alan bir adım değildir. Bu da beklenen iş değerini istenen seviyeye ulaştırmamaktadır. 2014’te yayımlanan PMI®’ın raporuna göre;[1]

  • Son 12 ayda, bitirilmiş projelerin %64’ü istenen hedeflere ve iş amaçlarına ulaştı.
  • Son 12 ayda başlayan projelerin %16 sı başarısız olarak görüldü.
  • Organizasyonların %37’si,  proje başarısızlıklarındaki birincil etken olarak hatalı gereksinim toplanmasını gösterdi.
  • Zayıf gereksinim yönetiminin projelerin başarısız olmasındaki  en önemli ikinci etken olarak yerini aldı.

Araştırmalar gösteriyor ki gereksinimden kaynaklanan zayıf performanslarla ilintili olan proje yönetimindeki sıkıntıları birçok organizasyon tecrübe etmeye devam ediyor.

İş analistliği bünyesindeki “gereksinim yönetimi” çalışma performansının önemli kısmını oluşturuyor. İş analistliği uygulamalarında olgunluk seviyesine ulaşmış organizasyonel yapılarda proje başarısının gözle görülür bir şekilde artmasının yanı sıra bu nitelikleri bulundurmayan yapılarda ise mali etkilerin yansımalarını izleyebiliyoruz.

İş analizi alanında kendinizi ve kurumunuzu geliştirmek için eğitimlerimize katılabilir ve size özel gerçekleştireceğimiz çalıştaylarla iş analizi yaklaşımlarımızı birlikte iyileştirebiliriz.

[1] Hillman,Amy.2013. The Rise in Business-Analytics Degrees. www.huffingtonpost.com/amy-hillman/the-rise-in-businessanaly_b_3273749.html