Projelerde SWOT Analizi

Projelerde SWOT analizi , projelerin başarısını artırmak ve gelecekteki stratejileri belirlemek için güçlü bir araçtır. Projelerinizin içsel güçlü ve zayıf yönlerini, aynı zamanda dışsal fırsatları ve tehditleri belirleyerek, projelerinizin performansını […]

Pulse of Profession 2024 Yayımlandı! – Birinci Bölüm

Pulse of Profession 2024 Şubat 2024’de yayımlanan Pulse of the Profession 2024 (Mesleğin Nabzı 2024) raporuna göre, küresel projelerin yönetiminde hibrit yaklaşımların benimsenme eğiliminde artış olduğu görülmektedir. Öngörücü, çevik ve […]

İNSANLAR MANİFESTOSU

Brightline® – İNSANLAR MANİFESTOSU Brightline®, liderlerin strateji tasarımı ile teslimat arasındaki pahalı ve verimsiz boşluğu kapatmasına yardımcı olmaya kendini adamış önde gelen küresel kuruluşlarla birlikte çalışan PMI® girişimidir. Brightline, stratejik […]

Risk Yanıtı Stratejileri

Risk yanıtı, riski ele almak için yaptığınız eylemdir. Genel risk maruz kalma durumu ve yanıtlarını adresleyen opsiyonlar geliştirilir, stratejiler seçilir ve eylemler üzerinde anlaşmaya varılır. Riskler öncelik sırasına göre planlanır. […]

Porter’ın 5 Güç Analizi

Porter’ın 5 Güç Analizi Strateji sözlük anlamıyla, önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yolların ve uygulanan yöntemlerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Bir organizasyonu ileriye taşıyan rakiplerinden farklı olarak oluşturduğu vizyonu […]

Temel Bir Değişiklik Yönetimi Süreci ve Takip Sistemi Oluşturun

Çoğu proje, yeni koşullara uygun yanıt verebilmek adına orijinal planlarından sapabilir. Değişiklik yönetimi ile süreç anlaşılır ve doğru yönetilirse bu durum sorun olmayacaktır! Değişiklik yönetimi, potansiyel değişikliklerin etkilerini değerlendirmenin ve […]

Proje Yönetiminde OSCAR Modeli

OSCAR modeli; Proje takımlarının veya bireyler mevcut durum ve gelecek durum analizini yapmak için kullanabilecekleri koçluk modelidir. Karen Whittleworth ve Andrew Gilbert’ın modelidir. Kişisel gelişim için bir eylem planı olan […]

ADKAR Modeli

ADKAR modeli, bir kişinin değişmek için yerine getirmesi gereken beş kilometre taşını temsil eden bir değişim modelidir. Modelin ismi, İngilizce olarak “Farkındalık” (Awareness), “İstek” (Desire), “Bilgi” (Knowledge), “Yetkinlik” (Ability) ve […]

Durumsal Liderlik ile Daha İyi Yönetim

Liderlik, bir vizyonu ifade etme ve içselleştirme ve diğer insanları bu vizyona doğru yönlendirme yeteneğini ifade eder. Durumsal liderlik modelinin temel ilkesi, tek bir “en iyi” liderlik tarzının olmamasıdır. Pek […]

Sprint Planlama: Kontrol Listesi

Sprintler, fikirlerin değere dönüştürüldüğü Scrum’ın kalp atışı olan etkinliklerdir. Tutarlılık yaratmak üzere Sprintler sabit sürelidir, bu süre bir ila dört hafta arasında olabilir. Önceki Sprint biter bitmez yeni Sprint başlar. […]