Risk Yanıtı Stratejileri

Risk yanıtı, riski ele almak için yaptığınız eylemdir. Genel risk maruz kalma durumu ve yanıtlarını adresleyen opsiyonlar geliştirilir, stratejiler seçilir ve eylemler üzerinde anlaşmaya varılır. Riskler öncelik sırasına göre planlanır. […]

Riski
Yeniden Düşünme

Pandemi, proje liderlerinin her ölçekteki riskleri proaktif olarak nasıl planladıklarını yeniden tanımladı, kuruluşlar ve sistem için en büyük şoku yarattı. Ancak ekiplerin beklenmedik durumlara hazırlanma ve etkili risk yönetimi ihtiyacı […]