Risk Yanıtı Stratejileri

Risk yanıtı, riski ele almak için yaptığınız eylemdir.

 • Genel risk maruz kalma durumu ve yanıtlarını adresleyen opsiyonlar geliştirilir, stratejiler seçilir ve eylemler üzerinde anlaşmaya varılır.
 • Riskler öncelik sırasına göre planlanır.
 • Risk yanıtlarını desteklemek için bütçeye, takvime ve proje yönetim planına kaynaklar ve faaliyetler eklenir. Her risk için bir yanıt oluşturulur.
 • Her bir riskin yanıtı belirlemek üzere bir yanıt stratejisi seçilir.
 • Birincil stratejinin etkili olmaması durumunda bir geri çekilme planı (fall back plan) geliştirilir.
 • İkincil riskler gözden geçirilir. Bunlar, bir risk yanıtının uygulanmasının sonucu olarak ortaya çıkabilecek risklerdir.

Risk yanıtlama stratejileri belirlerken karşılaştığınız risk tehdit mi, fırsat mı öncelikle onu belirlemelisiniz.

TEHDİTLER için risk yanıtlama stratejileri:

 • Kaçınma (Avoid): Tehdidin asıl sebebini kaldırarak riskten kaçınabilirsiniz. Örneğin, kısıtlı bir zamanda sisteminizin canlıya alınması gerekiyor ancak takımınız yeterli bilgiye sahip değil. Takımınıza gerekli eğitimi vererek riski ortadan kaldırabilirsiniz.
 • Aktarma (Transfer): Sigorta, garanti anlaşması ile üzerinizdeki riski devredebilirsiniz.
 • Azaltma (Mitigate): Riski küçülterek etkisini ve ortaya çıkma olasılığını azaltabilirsiniz. Örneğin, arabanıza kasko yaptığınızda kaza masraflarını firmaya yüklersiniz. Riskin bütün etkisini ortadan kaldırmaz ancak üzerinizdeki yükü azaltır.

FIRSATLAR için risk yanıtı stratejileri:

 • Yararlanma (Exploit): Yeni bir iş ekleyerek ya da işin kapsamını değiştirerek fırsatın ortaya çıkması sağlanır. Örneğin iş paketini, planlanan günden ziyade daha deneyimli bir personelin uygun gününe göre ayarlayarak; işin gerçekleşme süresini kısaltabilirsiniz.
 • Paylaşma (Share): Örneğin maliyet avantajı sağlayacak şekilde 3 aylık aldığınız yeni projede işi yeni ekip alıp eğitip öğretmek yerine, 3. Parti bir firmaya yaptırabilirsiniz.
 • Çoğaltma (Enhance): Riskin olumlu etkilerini ve ortaya çıkma ihtimalini arttıracak stratejiler geliştirebilirsiniz.

Hem TEHDİT hem de FIRSATLAR için risk yanıtlama stratejileri:

 • Yükseltme (Escalate): Riski yukarıya devretmek anlamına gelir. Proje yöneticisini aşan bir durumda konuyu yönetime devretmesidir.
 • Kabul etme (Accept): Risk ortaya çıktığı zaman acil durum planı eyleme geçirilir. Ya da risk oluştuktan sonra hangi eylemlerin alınacağına dair geçici çözüm belirlenir.

Sizlerle bir araya gelmek ve birlikte daha fazla öğrenmek için sabırsızlanıyoruz.

Bizimle iletişime geçmeyin unutmayın: https://www.argegrupdanismanlik.com.tr/iletisim/

Katılımcı görüşlerimiz için: https://www.argegrupdanismanlik.com.tr/ne-dediler/

PMSpeed soru simülatörümüz için: www.pmspeed.com

#riskyönetimi #projectmanagement #projeyönetimi #işanalisti #businessanalysis #çevikprojeyönetimi #işanalizi #projectmanager #agile #agileprojectmanagement #pmp #projeyonetimi  #pmicertification #pmpcertification