Delphi Tekniği
Nedir ?¿

Delphi Tekniği Eski Yunanlılar, Tanrıların ölümlülerle kahinler aracılığı ile konuştuklarına ve gelecek konusunda rehberlik ettiklerine inanırlardı. Kahinler o dönemlerde kent kent dolaşır ve isteyenlere fal bakar, çeşitli kehanetlerde bulunurlardı. Fakat [...]

Projelerin Yin ve Yang’ı: Ürün Sahibi vs İş Analisti

Her ne kadar yaptıkları işler birçok noktada kesişse de ürün sahibi ve iş analisti, rolleri ve süreçleri bakımından aslında birbirinden çok ayrı. Peki iş analistini ürün sahibinden ayıran ne? Şirketinizde [...]

Değer Katmak/Katmamak Bütün Mesele: MUDA

Japonca “kullanışsız, anlamsız, boşa harcanan” anlamına gelen “MUDA”,  projelere değer katmayan ve kaynakların verimsiz kullanılması ile sonuçlanan “israf” anlamına geliyor. Bir diğer deyişle, değeri üretmekte etkisi olmayan herhangi bir iş […]