Projelerin Yin ve Yang’ı: Ürün Sahibi vs İş Analisti

Her ne kadar yaptıkları işler birçok noktada kesişse de ürün sahibi ve iş analisti, rolleri ve süreçleri bakımından aslında birbirinden çok ayrı.

Peki iş analistini ürün sahibinden ayıran ne?

Şirketinizde ürün sahibi varken iş analisti ile çalışmak ya da tam tersi durumda ürün sahibi ile çalışmak neyi değiştirir?

Bunları cevaplamak adına ilk olarak ürün sahibi ve iş analistinin rol tanımlarına kısaca bir göz atalım:

Ürün sahibi: Scrum kökenli olsa da  çevik ve hibrit yaklaşımların kendisini sıkça görürüz. Yine Scrum tanımı gereği temeldeki rolü ekibin ve projenin değerini arttırmak olan ürün sahibinin diğer rolleri şu şekildedir:

 • Ürün kaydının görünür, açık ve ekibin ortak anlayışına uygun olduğundan emin olmak
 • İhtiyaç seviyesine uygun ürün kaydında yer alan iş kalemlerine ait ekibin ortak bir anlayış güttüğünden emin olmak
 • Ürün kaydında yer alan iş kalemlerini açık ve net bir şekilde tanımlamak
 • Ürün kaydında yer alan iş kalemlerinin hedef ve çıktı doğrultusunda önceliklendirmek
 • Ekibin geliştirdiği işin değerini optimize etmek

İş Analisti: Gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları toplamak, doğrulamak  ve teknik ekiple aradaki köprüyü kurmak temel olarak iş analistinin görevleri arasında yer alır. Diğer rollerini ise şöyle sıralayabiliriz.

 • Kullanıcı hikayelerinin bölümlere ayrılması
 • İş kurallarının tanımlanması
 • Fonksiyonel olan ve olmayan gereksinimlerin belirlenmesi ve bu çerçevede akış çizelgelerinin ve verilerin modellenmesi yönelik teknik destek noktasında analizlerin yapılması

Projelerin yin ve yang ını oluşturan bu ögelerin görev tanımı gereği ortak anlayışı ne ve biri diğerinden nasıl ve ne yönde ayrılıyor buna göz atalım:

İş Analisti mi Ürün Sahibi mi?

Hem ürün sahibi hem de iş analistinde gördüğümüz ortak roller

 • Ürün stratejisi
 • Strateji Odaklı Yaklaşım
 • İş gerekçesi
 • Senaryo toplanması, yazılması
 • Senaryo fayda-maliyet analizi
 • İş listesi iyileştirme
 • Kabul testleri
 • Kolaylaştırma

Proxy Ürün Sahibi (PO) Olarak İş Analisti (BA)

 • Çalışabilir, ancak biriktirme listesi yönetiminin ötesindeki faydaları kaçırır.
 • Gidip gelen ürün sahibinden veya eksik ürün sahibinden daha iyi olabilir.

Köprü Olarak Ürün Sahibi (PO)

 • İş hedeflerinin ve ihtiyaçlarının doğrudan temsili.
 • Diğer paydaşları için ara yüz.

İş Analisti (BA) Arabulucu

 • Hedeflerin ve ihtiyaçların seyreltilmesi.
 • İki yönlü iletişimin kısıtlayıcısı.

Ürün Sahibi (PO) Destekçisi Olarak İş Analisti (BA)

 • Ürün sahibi, hedeflerini ve ihtiyaçlarını temsil eder.
 • İş analisti, ürün sahibi tarafından yönlendirilen listesi iyileştirmesiyle ürün sahibini destekler.

İyi bir iş analisti her zaman ürün yöneticisine ürün kaydı yönetim aktivite ve ekipmanları noktasında ihtiyacı olan bakış açısını sağlayarak ivme kazandırır. Her ne kadar iş analisti ve ürün sahibinin roller birçok noktada örtüşüyor olsa da kendi aralarında değişken ya da benzer bir yapı sergilemez. Tercih noktasında, ideal olan yaklaşım ise yetenekli ve uyumlu iş analisti ve ürün yöneticisinin bir arada birbirlerini destekleyerek çalışmasıdır.

Çeviren: Dilan KÖSE