Risk Yanıtı Stratejileri

Risk yanıtı, riski ele almak için yaptığınız eylemdir. Genel risk maruz kalma durumu ve yanıtlarını adresleyen opsiyonlar geliştirilir, stratejiler seçilir ve eylemler üzerinde anlaşmaya varılır. Riskler öncelik sırasına göre planlanır. […]

Porter’ın 5 Güç Analizi

Porter’ın 5 Güç Analizi Strateji sözlük anlamıyla, önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yolların ve uygulanan yöntemlerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Bir organizasyonu ileriye taşıyan rakiplerinden farklı olarak oluşturduğu vizyonu […]

Sprint Hedefini Tanımlamak için 4 Adım

Projede sprinte liderlik ediyorsanız, sürecin en önemli kısımlarından biri yukarıdan aşağıya bir sprint hedefi oluşturmaktır. Bu adım, sprintte ne yapılacağına karar vermekten, yinelemeye yeni bir görevin ne zaman eklenip eklenmeyeceğini […]